Οδηγός σπουδών τμημάτων ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ :

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών                                     Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

 

Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.                                                    Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
                                                   Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.                                                    


Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.


Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.