Παρουσίαση Πανεπιστημίου

Γενικές πληροφορίες

 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1404/1983 και το άρθρο 5 του πδ 69/2013,  οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

 

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. 

6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.

                           Μεταπτυχιακά ΣΤΕΦ

– Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

– Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

– Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (γλώσσα αγγλική)

– Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

– Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ

– ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες

Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ

– Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

– Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας

Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ

– Ενεργειακά Συστήματα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ κατευθύνσεων (γλώσσα αγγλική)

α) Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων και

β) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

– Ενεργειακές και Περιβαλλοντολογικές Επενδύσεις

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (γλώσσα αγγλική)

– Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (γλώσσα αγγλική)

– Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

– Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξη

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

– Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (γλώσσα αγγλική)

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας,  β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων,  β.β) Μάρκετινγκ.

2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

       Μεταπτυχιακό ΣΔΟ

– Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Master of Science in Management of Educational Organizations)

– Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές

δ) Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

-Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

– MBA-Διοίκηση Επιχειρήσεων University of Kentucky- ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

– Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Πόρων

 

Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύματος, τον Πειραιά.

Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν συνολική έκταση 100.000 τ.μ. ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ.

Εκτός των διδακτηρίων υπάρχει η Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο 380 θέσεων και το Συνεδριακό Κέντρο με κύρια αίθουσα 500 θέσεων.