Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα παρέχει προγράμματα: Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς διάρκειας (8 εξαμήνων) απονέμοντας Πτυχία Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Επίσης, παρέχει προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας της Κύπρου και του εξωτερικού) απονέμοντας Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης. Έτσι, στα πλαίσια της αποστολής του, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τις Εφαρμογές Επιστημών και Τεχνολογίας, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών (Μαθήματα Θεωρίας) με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση (Εργαστήρια και Πρακτική Άσκηση).

Ένας σπουδαστής για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του τμήματός του, να ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και να πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Το Διδακτικό, Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Έργο του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. όπως και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος, υπόκεινται σε διαρκή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, σύμφωνα με τον Ν.3374/2005 και σχετικές τροποποιήσεις αυτού, με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό στο πλαίσιο της αποστολής του.

Οι εγκαταστάσεις και η έδρα του, βρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί των οδών Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, στην ιστορική περιοχή του αρχαίου Ελαιώνα των Αθηνών σε συνολική έκταση 100.000 τμ, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000τμ., ενώ αποτελείται από κτίρια Ενεργειακά Αναβαθμισμένα. Εκτός των διδακτηρίων, υπάρχει η Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο 400 θέσεων, το Συνεδριακό Κέντρο με κύρια αίθουσα 500 θέσεων, το Εστιατόριο, Αναψυκτήρια κ.α.