Πρόγραμμα ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα

Ιδρυματικός Υπεύθυνος : Βρυζίδης Λάζαρος, Πρύτανης του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος : Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος

Συμβούλιο :   

 • Βρυζίδης Λάζαρος
 • Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος
 • Βασιλειάδης Σάββας

Επιτροπή :

 • Βρυζίδης Λάζαρος, Πρόεδρος
 • Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Βασιλειάδης Σάββας, μέλος
 • Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, μέλος
 • Γκανέτσος Θεόδωρος, μέλος
 • Καλδέλλης Ιωάννης, μέλος
 • Κονιόρδος Μιχαήλ, μέλος
 • Πρινιωτάκης Γεώργιος, μέλος
 • Χιζ Αλίνα, μέλος