Πρόγραμμα ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα

Ιδρυματικός Υπεύθυνος : Βασιλειάδης Σάββας

Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος : Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος

Συμβούλιο :   

  • Βασιλειάδης Σάββας
  • Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος

Επιτροπή :

  • Βασιλειάδης Σάββας, Πρόεδρος
  • Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
  • Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, μέλος
  • Γκανέτσος Θεόδωρος, μέλος
  • Καλδέλλης Ιωάννης, μέλος
  • Κονιόρδος Μιχαήλ, μέλος
  • Πρινιωτάκης Γεώργιος, μέλος
  • Χιζ Αλίνα, μέλος