Κινητικότητα Σπουδαστών

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Σπουδές

  • Να είσαι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ.
  • Να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Ιδρύματος Υποδοχής.
  • Να είσαι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ.Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα τουλάχιστον του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών τους.
  • Να έχεις πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσεις ή τουλάχιστον B2 (Lower) επίπεδο Αγγλικών.

 

Διάρκεια Προγράμματος – Σπουδές

  • Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής διαρκεί τουλάχιστον μία ακαδημαϊκή περίοδο (από 3 έως 12 μήνες).
  • Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus+ σε όλους τους κύκλους σπουδών έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα μέσω του site του Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα ή/ και μέσω του ιδρυματικού σας mail.

Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημέιωμα στα Αγγλικά
  • Πτυχίο Ξένων Γλωσσών
  • Αναλυτική Βαθμολογία στα Αγγλικά όπου θα αναγράφονται οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα πριν τη μετακίνηση

Ο κάθε συμμετέχων που έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και μόνο τότε οφείλει να έχει διαβατήριο σε ισχύ καθώς και άδεια θεώρησης εισόδου (visa) για τη χώρα υποδοχής. Ανάλογα με το Ίδρυμα και τη χώρα Υποδοχής το αρμόδιο γραφείο αποστέλλει στον συμμετέχοντα Επίσημη Πρόσκληση (Invitation Letter) προκειμένου να κάνει αίτηση για visa, όπου είναι απαραίτητο.

Ο φοιτητής οφείλει να ενημερωθεί εγκαίρως από την αρμόδια πρεσβεία ή προξενική αρχή για τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια θεώρησης εισόδου για την εκάστοτε χώρα.

Σημ.: Τα έξοδα της visa μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα Erasmus+ εφόσον προσκομιστεί η σχετική απόδειξη.

 

Περιορισμοί χωρών στις οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν

εξερχόμενοι φοιτητές πρώτου και δεύτερου Κύκλου

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας Στήριξης – ΙΚΥ, λόγω περιορισμών χρηματοδότησης στην εξερχόμενη κινητικότητα από τις Χώρες Προγράμματος, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση φοιτητών μικρού κύκλου, πρώτου κύκλου (Προπτυχιακού επιπέδου ή αντίστοιχου), ή δευτέρου κύκλου (μεταπτυχιακού επιπέδου ή αντίστοιχου) από τις Χώρες Προγράμματος σε Χώρες Εταίρους που ανήκουν στο DCI και στο EDF.

Πιο συγκεκριμένα δεν δύναται η μετακίνηση φοιτητών των ανωτέρω κύκλων σπουδών στις παρακάτω χώρες:

 

Development Co-operation Instrument (DCI)

DCI Asia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
DCI Central Asia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
DCI Latin America Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela
DCI Middle East Iran, Iraq, Yemen
DCI South Africa South Africa

 

European Development Fund (EDF)

EDF African, Caribbean and Pacific States Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana,, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo (Democratic Republic of), Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia-Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Timor Leste (Democratic Republic of), Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα έγγραφα, εφόσον έχετε επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.