Κινητικότητα Σπουδαστών

Τι χρειάζεσαι για να συμμετάσχεις στο Erasmus+ ICM :

  • Να είσαι εγγεγραμμένος στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
  • Να έχεις συμπληρώσει τα μαθήματα του 1ου έτους
  • Να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και του Ιδρύματος Υποδοχής.
  • Να έχεις επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσεις.

 

 

 

 

Γνώσεις που θα χρειαστείς
Ο εξερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής.

 

 

 

 

Μηνιαία Επιχορήγηση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

  • To ύψος της υποτροφίας ανά μήνα 650 Ευρώ
  • Αποζημίωση μετακίνησης (ταξιδιού) ανάλογα με τη χώρα προορισμού με βάση τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

 

 

Απαραίτητα Έγγραφα