Επιμόρφωση προσωπικού (STT)

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο http://staffmobility.eu/, για να πληροφορηθείτε για σχετικές ευκαιρίες επιμόρφωσης προσωπικού.
Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email)
Πριν την αναχώρηση
Μετά την επιστροφή
Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΠαΔΑ.