Εκπαιδευτική Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου  University Tunku Abdul Rahman (UTAR) της Μαλαισίας επισκέφθηκε το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Τετραμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τις διοικήσεις πανεπιστημιακού ιδρύματος University Tunku Abdul Rahman (UTAR) της Μαλαισίας επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με σκοπό να ενημερωθεί για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος καθώς και να εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε κοινά πεδία. 

Ο Αντιπρύτανης, καθ. κ. Δημήτριος Τσελές και ο καθ. κ. Θεόδωρος Γκανέτσος, ενημέρωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας Wai-Kong Lee , Boon-Yaik Ooi, Wai-Khuen Cheng and Teik-Boon Tan, για το ακαδημαϊκό έργο και τις ερευνητικές πρωτοπορίες του Ιδρύματος καθώς και τη διευρυνόμενη διεθνοποίηση του που εξασφαλίζεται μέσα από σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων.

Τα μέλη του Πανεπιστημίου της Μαλαισίας εντυπωσιάσθηκαν από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους σε κοινό ερευνητικό πρόγραμμα που θα κατατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.